Obsługa przedsiębiorców

Jednym z ważniejszych obszarów działań Kancelarii Lublin jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców. Odbiorcami naszych usług są spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje oraz organy administracji publicznej.

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • stałą i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,
 • reprezentację zewnętrzną przedsiębiorców przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed sądami arbitrażowymi, a także przed organami administracji publicznej,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
 • udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) spółek i spółdzielni,
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i spółdzielni,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności,
 • reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią.

Dlaczego my ?

adwokat lublinW naszej pracy skupiamy się na przedstawieniu różnorodnych wariantów działań, dopasowanych do potrzeb konkretnego Klienta, co pozwala Mu dokonać wyboru najlepszego spośród nich.

adwokat lublinJesteśmy świadomi faktu, że stanowi to często długotrwały proces, który wymaga znacznego zaangażowania czasu i nakładu pracy, lecz jednocześnie wierzymy, że jest to najlepszy sposób na umożliwienie Klientowi realizacji zamierzenia gospodarczego - poprzez maksymalizację długofalowych efektów, przy jednoczesnej optymalizacji wydatków.

adwokat lublinZdajemy sobie sprawę, że o powodzeniu przedsięwzięcia decyduje nie tylko wiedza – również spoza branży prawniczej, ale także posiadane doświadczenie oraz znajomość mechanizmów i specyfiki danego rynku.