Zespół

Adwokat Iwona Pinkiewicz jest absolwentką Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego „Kontrola skarbowa” pod kierownictwem prof. dr hab. J. Głuchowskiego obroniła z wynikiem bardzo dobrym.
Odbyła aplikację adwokacką pod patronatem adw. Andrzeja Maleszyka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie i złożyła egzamin adwokacki z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując wpis na listę adwokatów Izby lubelskiej.
Od tego czasu współpracując z wieloma kancelariami nabywała bogate doświadczenie w zakresie szeroko pojętej pomocy prawnej. Jest założycielem spółki Adwokacki Pinkiewicz s.c. Obecnie świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, prawa spółek, prawa pracy i prawa karnego. W swojej codziennej pracy spotyka się z dziesiątkami skomplikowanych zagadnień prawnych, na jakie trafiają jej Klienci. Na bieżąco rozwiązuje problemy prawne w taki sposób, aby w jak najszerszym stopniu spełnić oczekiwania Klientów.    

Adwokat Hubert Pinkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską z zakresu prawa administracyjnego „Samorząd terytorialny nadzór i kontrola” pod kierownictwem prof. dr hab. A. Pieniążka  obronił z wynikiem bardzo dobrym. Ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie „Studia rolnicze dla absolwentów kierunków nierolniczych”
Odbył aplikację adwokacką pod patronatem adw. Marii Krzymowskiej i złożył egzamin adwokacki z wynikiem dobrym, uzyskując wpis na listę adwokatów Izby lubelskiej. Od tego czasu prowadził indywidualną kancelarię adwokacką. Jest założycielem spółki Adwokaci Pinkiewicz s.c.
Zdobyta wiedza i bogate doświadczenie umożliwia mu skuteczne świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa administracyjnego, rolnego,  karnego, łowieckiego i prawa cywilnego.


Aplikant adwokacki Justyna Flis jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej. Obroniła pracę magisterską z zakresu prawa cywilnego „Sądowa Ochrona Posiadania” pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Henryka Ciocha. W 2013 r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie. Zainteresowania zawodowe związane są z tematyką prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy. Biegle włada językiem angielskim.

 

Dlaczego my ?

adwokat lublinW naszej pracy skupiamy się na przedstawieniu różnorodnych wariantów działań, dopasowanych do potrzeb konkretnego Klienta, co pozwala Mu dokonać wyboru najlepszego spośród nich.

adwokat lublinJesteśmy świadomi faktu, że stanowi to często długotrwały proces, który wymaga znacznego zaangażowania czasu i nakładu pracy, lecz jednocześnie wierzymy, że jest to najlepszy sposób na umożliwienie Klientowi realizacji zamierzenia gospodarczego - poprzez maksymalizację długofalowych efektów, przy jednoczesnej optymalizacji wydatków.

adwokat lublinZdajemy sobie sprawę, że o powodzeniu przedsięwzięcia decyduje nie tylko wiedza – również spoza branży prawniczej, ale także posiadane doświadczenie oraz znajomość mechanizmów i specyfiki danego rynku.