Windykacja

adwokat lublinCelem nadrzędnym dla Kancelarii Lublin jest przywracanie do obrotu gospodarczego Państwa pieniędzy. Dbamy o to aby dłużnik spełnił swoje zobowiązanie finansowe względem naszego klienta wraz z należnymi kosztami dodatkowymi.
Znając specyfikę wielu branż zdajemy sobie sprawę jak popularne stało się niepłacenie za wykonane usługi, czy sprzedany towar.
W trakcie działań windykacyjnych na bieżąco informujemy o przebiegu sprawy. Nie podejmujemy żadnych decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z Państwem.
W razie bezskutecznej windykacji pozasądowej  reprezentujemy naszego Klienta w postępowaniu sądowym, a po zakończeniu działań sądowych monitorujemy proces egzekucji komorniczej, w zakres której wchodzi również poszukiwanie nieujawnionego majątku dłużnika oraz zdobycia wszelkich potrzebnych informacji.

Dlaczego my ?

adwokat lublinW naszej pracy skupiamy się na przedstawieniu różnorodnych wariantów działań, dopasowanych do potrzeb konkretnego Klienta, co pozwala Mu dokonać wyboru najlepszego spośród nich.

adwokat lublinJesteśmy świadomi faktu, że stanowi to często długotrwały proces, który wymaga znacznego zaangażowania czasu i nakładu pracy, lecz jednocześnie wierzymy, że jest to najlepszy sposób na umożliwienie Klientowi realizacji zamierzenia gospodarczego - poprzez maksymalizację długofalowych efektów, przy jednoczesnej optymalizacji wydatków.

adwokat lublinZdajemy sobie sprawę, że o powodzeniu przedsięwzięcia decyduje nie tylko wiedza – również spoza branży prawniczej, ale także posiadane doświadczenie oraz znajomość mechanizmów i specyfiki danego rynku.