Odszkodowania

adwokat lublinJedną ze specjalizacji Kancelarii Lublin, jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z nieszczęśliwymi wypadkami (wypadki komunikacyjne, wypadki podczas pracy, wypadki w sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej oraz wszelkie inne nieszczęśliwe wypadki).
Zapewniamy pełną i profesjonalną pomoc prawną, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie ewentualnego procesu oraz  postępowania egzekucyjnego.

Na świadczenia te składać się mogą:

  • odszkodowanie za szkodę rzeczywistą
  • odszkodowania za utracone korzyści
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • suma potrzebna na koszty leczenia
  • suma konieczna do przygotowania do innego zawodu
  • renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb
  • renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej
  • odszkodowanie w związku ze śmiercią osoby bliskiej
  • zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby bliskiej

Naszym celem jest pełna ochrona interesów naszego klienta i skuteczne zapewnienie mu wszystkich należnych mu świadczeń w jak najwyższej wysokości. Każdy klient, któremu nie będą odpowiadały warunki prowadzenia sprawy zaproponowane przez nas po jej wstępnej analizie, może się wycofać nie ponosząc żadnych kosztów. Każdy nasz klient jest na bieżąco informowany o postępach jego sprawy.

Dlaczego my ?

adwokat lublinW naszej pracy skupiamy się na przedstawieniu różnorodnych wariantów działań, dopasowanych do potrzeb konkretnego Klienta, co pozwala Mu dokonać wyboru najlepszego spośród nich.

adwokat lublinJesteśmy świadomi faktu, że stanowi to często długotrwały proces, który wymaga znacznego zaangażowania czasu i nakładu pracy, lecz jednocześnie wierzymy, że jest to najlepszy sposób na umożliwienie Klientowi realizacji zamierzenia gospodarczego - poprzez maksymalizację długofalowych efektów, przy jednoczesnej optymalizacji wydatków.

adwokat lublinZdajemy sobie sprawę, że o powodzeniu przedsięwzięcia decyduje nie tylko wiedza – również spoza branży prawniczej, ale także posiadane doświadczenie oraz znajomość mechanizmów i specyfiki danego rynku.