Obsługa przedsiębiorców

Jednym z ważniejszych obszarów działań Kancelarii Lublin jest bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców. Odbiorcami naszych usług są spółki handlowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stowarzyszenia, fundacje oraz organy administracji publicznej.

W zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców pomoc prawna obejmuje w szczególności:

 • stałą i bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych,
 • reprezentację zewnętrzną przedsiębiorców przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed sądami arbitrażowymi, a także przed organami administracji publicznej,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
 • udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
 • tworzenie i zmiana statutów i umów spółek handlowych oraz spółdzielni,
 • przeprowadzanie pełnego procesu rejestracji spółek i spółdzielni w rejestrze przedsiębiorców (KRS), Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym i ZUS,
 • przeprowadzanie audytów prawnych (due dilligence) spółek i spółdzielni,
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i spółdzielni,
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych na potrzeby prowadzonej przez klientów działalności,
 • reprezentacja strony w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni oraz w sporach między wspólnikami, akcjonariuszami, członkami spółdzielni, a spółką lub spółdzielnią.

Dlaczego my ?

adwokat lublin W naszej pracy skupiamy się na przedstawieniu różnorodnych wariantów działań, dopasowanych do potrzeb konkretnego Klienta.

adwokat lublin Dokładamy najwyższych starań w systematycznym doskonaleniu zawodowym, aby móc sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

adwokat lublinAngażujemy się w transakcje oraz projekty Klientów, co sprzyja zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.