Odszkodowania

adwokat lublinJedną ze specjalizacji Kancelarii Lublin, jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z nieszczęśliwymi wypadkami (wypadki komunikacyjne, wypadki podczas pracy, wypadki w sklepach i innych obiektach użyteczności publicznej oraz wszelkie inne nieszczęśliwe wypadki).
Zapewniamy pełną i profesjonalną pomoc prawną, zarówno na etapie przedsądowym, jak i w trakcie ewentualnego procesu oraz  postępowania egzekucyjnego.

Na świadczenia te składać się mogą:

  • odszkodowanie za szkodę rzeczywistą
  • odszkodowania za utracone korzyści
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • suma potrzebna na koszty leczenia
  • suma konieczna do przygotowania do innego zawodu
  • renta z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej
  • renta z tytułu zwiększonych potrzeb
  • renta w związku ze śmiercią osoby bliskiej
  • odszkodowanie w związku ze śmiercią osoby bliskiej
  • zadośćuczynienie w związku ze śmiercią osoby bliskiej

Naszym celem jest pełna ochrona interesów naszego klienta i skuteczne zapewnienie mu wszystkich należnych mu świadczeń w jak najwyższej wysokości. Każdy klient, któremu nie będą odpowiadały warunki prowadzenia sprawy zaproponowane przez nas po jej wstępnej analizie, może się wycofać nie ponosząc żadnych kosztów. Każdy nasz klient jest na bieżąco informowany o postępach jego sprawy.

Dlaczego my ?

adwokat lublin W naszej pracy skupiamy się na przedstawieniu różnorodnych wariantów działań, dopasowanych do potrzeb konkretnego Klienta.

adwokat lublin Dokładamy najwyższych starań w systematycznym doskonaleniu zawodowym, aby móc sprostać oczekiwaniom naszych Klientów.

adwokat lublinAngażujemy się w transakcje oraz projekty Klientów, co sprzyja zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych przez nas usług.